webcreation: Free Design

Vacature

Rondleider BlomVeel werk binnen Museum Veenendaal wordt verzet door bevlogen vrijwilligers. Ons team bestaat inmiddels uit ca. 80 vrijwilligers. Museum Veenendaal heeft op verschillende afdelingen versterking nodig n.l. bij de balie, educatie, tentoonstellingsbouw, activiteiten, collectiebeheer, relaties en PR.

Bent u geinteresseerd in cultuur en wilt u ons vrijwilligersteam komen versterken? Neem dan contact op via vrijwilligers@museumveenendaal.nl of bel 0318 – 55 00 10. Wij informeren u graag over de werkzaamheden die bij Museum Veenendaal te doen zijn.

Museum Veenendaal wil een aantrekkelijk museum zijn voor jong en oud, vooral uit Veenendaal en de regio. Het wil met zijn collectie en exposities het verleden, heden en toekomst van Veenendaal met elkaar verbinden. Een aantal keren per jaar worden wisselexposities samengesteld waarin Veenendaal in een (inter-) nationale context wordt geplaatst. Museum Veenendaal wil met andere (culturele) partners constructief samenwerken op het gebied van exploitatie en communicatie.

De Stichting Museum Veenendaal is de drijvende kracht achter ons museum. Het bestuur werkt volgens het bestuursmodel van de Governance Code Cultuur. Alle leden van het bestuur zijn onbezoldigd. De diverse te onderscheiden bestuursfuncties kunnen door meerdere personen worden uitgevoerd.

Voor ons team zijn wij op zoek naar: Algemeen bestuurslid Public Relations

Dit bestuurslid draagt zorg voor de analyse van wensen en behoeften van de te onderscheiden groepen bezoekers en stemt hier vervolgens het beleid van Museum Veenendaal op af.

Algemeen bestuurslid Bedrijfsvoering
Dit bestuurslid draagt zorg voor het goed functioneren van de museumorganisatie, waaronder personeelsbeleid en automatisering.

Binnen Museum Veenendaal heerst een prettige sfeer en werken zo’n 70 vrijwilligers aan het bereiken van onze doelstellingen. De gemiddelde tijdsbesteding aan bestuurstaken bedraagt ca. 16 uur per week. Het is niet altijd nodig om ook daadwerkelijk in het museum aanwezig te zijn.

Bent u geïnteresseerd in een van de functies – of in een gedeelte daarvan – en wilt u eerst méér weten over de inhoud ? Neem per mail contact op met onze voorzitter: joopmuseum@ziggo.nl.

Uw sollicitatie met een toelichting op uw expertise en beweegredenen, zien wij graag tegemoet via secretaris@museumveenendaal.nl.