webcreation: Free Design

Wol-en textielfabrieken in Veenendaal (groep 7/8)

In de geschiedenismethoden gaat het bij het onderwerp Industrialisatie vaak over de industrie in Engeland of, waar het om textiel gaat, over de industrie in Twente. Door dit project ontdekken de leerlingen dat ook in Veenendaal tijdens en na de industrialisatie veel wol- en textielfabrieken ontstonden. Ook zullen zij ontdekken, wat het was om als kind te moeten werken in deze fabrieken.

Het project Wol- en textielfabrieken in Veenendaal bestaat uit twee lessen, die op school worden gegeven en een bezoek aan de Cultuurfabriek waar de leerlingen opdrachten uitvoeren in Museum Veenendaal en het Historisch Informatiepunt ( HIP ).

Dit project wordt aangeboden door het HIP, een samenwerking tussen bibliotheek, archief , historische vereniging en Museum.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.schoolencultuurveenendaal.nl.
Prijs: € 3,50 per leerling.

Kosten voor een rondleiding van een schoolgroep van de Basisschool is € 1,-- per leerling en van het Voortgezet Onderwijs is € 2,-- per leerling. Leerkrachten en begeleiders zijn gratis.