webcreation: Free Design

Leren, zien, horen en beleven in het museum!

beleefIn het Museum is veel te zien en te leren over de geschiedenis van Veenendaal. In de lesprojecten die wij aanbieden leren kinderen en jongeren dat de geschiedenis van het dorp niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van de regionale, nationale en internationale geschiedenis.

Op stap met Jet en Jan (groep 5/6)
Geeft kinderen uit groep 5 van de basisschool een beeld van het dagelijkse leven rond 1910 in hun woonplaats.

Afvalschatten (groep 5)

Watersnood in Veenendaal (Groep 7)
De watersnoodramp van 1855 staat in dit project centraal. Om een bijzondere tekening terug te kunnen vinden, dient de code van de kassa te worden gekraakt.

Textiel- en wolfabrieken in Veenendaal (Groep 7/8)
Het project bestaat uit twee lessen die op school worden gegeven en een bezoek aan de Cultuurfabriek.

Is het schaap de sigaar? (VO1)

Tweede Wereldoorlog (havo/vwo 3)
Historisch onderzoek met als bron het gemeentearchief en/of het Museum Veenendaal.