webcreation: Free Design

De Schatkamer

klschatkamerIn de schatkamer zijn alle topstukken van het museum bij elkaar gebracht. O.a. een oude aak, een sigarenmakerstafel en een muntschat symboliseren de belangrijkste thema's uit de Veenendaalse geschiedenis

Oorlogen: De Grebbelinie

phoca thumb l wo1 3 opening 068Gemeentearchivaris Gert Groenleer en Burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff onthullen een foto in het kader van de tentoonstelling Bezet en Bevrijd, Veenendaal in WOI, een samenwerkingsverband tussen het Gemeentearchief, de HVOV en Museum Veenendaal in 2014.

Veenendaal en WOI
Tijdens WOI kwamen er 1220 Belgische vluchtelingen naar Veenendaal. Zij werden opgevangen in een noodhospitaal aan de Markt. Belgische nazaten stelden de hierboven getoonde foto beschikbaar. Deze foto laat zien dat er 3 kinderen werden geboren in het noodhospitaal. Een blije gebeurtenis in barre tijden! Veel Belgische vluchtelingen werden gastvrij opgevangen in de huizen van de Veenendalers. Een bijzondere erfenis is: een treintje van een Belgische vluchteling geschonken aan het Veenendaalse gezin waar hij gastvrij opgevangen werd. Het treintje wordt nu tijdelijk geëxposeerd in de expositie Op de vlucht in Huis Doorn maar zal in 2017 weer terug komen naar Museum Veenendaal.                                   

Ook worden er Veenendaalse soldaten gemobiliseerd bij de landsgrenzen. Dit gegeven wordt geïllustreerd door een soldatenboekje van Veenendaler Arnoldus van de Bovenkamp te bezichtigen in de vaste presentatie. Voor meer info over WO1 tentoonstellingen in de provincie Utrecht: www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl en www.huisdoorn.nl.

Veenendaal en de Grebbelinie. Veenendaal ligt midden in de Grebbelinie, een verdedigingswerk welke loopt van de Rijn bij de Grebbeberg bij Rhenen tot aan Spakenburg. In hoeverre de Grebbelinie een rol speelde tijdens de oorlogen o.a. 80 Jarige Oorlog en WOII is te lezen op de monumentale zuilen in de vaste tentoonstelling.
        

 

Ontstaan van Veenendaal

Ruim 500 jaar geleden begon men de veengebieden rond de heuvel het Kleine Veenloo, nu de Markt in Veenendaal, af te graven. Mensen vestigden zich in deze veengebieden. Gedurende twee eeuwen is de veenwinning een belangrijk bestaansmiddel. Met aken werd de turf naar de Rijn vervoerd.

Veenendaal en het water
In het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei is lang tegen en om het water gestreden. Vanwege ruzie over de vraag wie de Grebbedijk zou moeten onderhouden besloot Utrecht een Slaperdijk aan te leggen. Een originele kaart van de Slaperdijk laat Veenendaal omstreeks 1710 zien. De grote watersnood van 1855 wordt beeldend gepresenteerd.