webcreation: Free Design

Ontstaan van Veenendaal

Ruim 500 jaar geleden begon men de veengebieden rond de heuvel het Kleine Veenloo, nu de Markt in Veenendaal, af te graven. Mensen vestigden zich in deze veengebieden. Gedurende twee eeuwen is de veenwinning een belangrijk bestaansmiddel. Met aken werd de turf naar de Rijn vervoerd.

Veenendaal en het water
In het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei is lang tegen en om het water gestreden. Vanwege ruzie over de vraag wie de Grebbedijk zou moeten onderhouden besloot Utrecht een Slaperdijk aan te leggen. Een originele kaart van de Slaperdijk laat Veenendaal omstreeks 1710 zien. De grote watersnood van 1855 wordt beeldend gepresenteerd.